อัลบัมภาพที่ 8422    ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหาร ได้ประชุม ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (29 พค 63) (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
อัลบัมภาพที่ 8420    ประมวลภาพ พิธีฌาปนกิจ ม.โทนี่ วัดไตรสามัคคี สมุทรปราการ (28 พค 63) (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
<< Back Next >>