อัลบัมภาพที่ 9175    การจัดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK 1-4 ณ ศูนย์สอบ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (10 เมย 64) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
อัลบัมภาพที่ 9165    บรรยาการ การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (8 เมย 64) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>