อัลบัมภาพที่ 8384    ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, มิสจิราภรณ์ จิตธรรม หัวหน้าแผนก EP ประชุมครูต่างชาติ (6 มีค 63) (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
อัลบัมภาพที่ 8382    ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้โอวาท และบันทึกภาพร่วม กับ นักเรียนที่เข้าโครงการ สอวน. รอบ2 (6 มีค 63) (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
<< Back Next >>