อัลบัมภาพที่ 8352    ประมวลภาพ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 26 ปีการศึกษา 2562 (12 กพ 63) ชุดที่ 1 (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
อัลบัมภาพที่ 8314    ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร่วมลงนามความร่วมมือ จัดสร้างห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ห้อง กับ Lee Victor (7 กพ 63) (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
<< Back Next >>