อัลบัมภาพที่ 8393    ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์ วังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูสวัสดิการครู ได้ประชุมร่วมหารือ สนับสนุนเงินจัดกิจกรรมหาเงินเข้ากองทุนครูฯ (9 เมย 63) (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
อัลบัมภาพที่ 8388    ประมวลภาพ การประชุมของคณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการครู ช่วงวิกฤต Covid-19 (2 เมย 63) (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
<< Back Next >>