อัลบัมภาพที่ 8388    ประมวลภาพ การประชุมของคณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการครู ช่วงวิกฤต Covid-19 (2 เมย 63) (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
อัลบัมภาพที่ 8386    ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธานมอบของขวัญวันเกิดให้แก่ พนักงาน และแม่บ้านของโรงเรียน (30 มีค 63) (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
<< Back Next >>