อัลบัมภาพที่ 7984    ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผาและคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการเดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจกับเด็กชายภูภณ มณีวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงพยาบาลสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
อัลบัมภาพที่ 7983    ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ภราดาณัฐธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 6 คน เดินทางไปมอบเงินบริจาค ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดอุบลราชธานี (9-11 ตค 62) (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
<< Back Next >>