อัลบัมภาพที่ 7982    ประมวลภาพ กลุ่มสาระ สังคมศึกษา - ปลงผม-สู่ขวัญนาค และ แห่นาค ศาลหลักเมือง จ.สมุทรปราการ (12 ตค 62) ชุดที่ 8 (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
อัลบัมภาพที่ 7980    ประมวลภาพ กลุ่มสาระ สังคมศึกษา - ปลงผม-สู่ขวัญนาค และ แห่นาค ศาลหลักเมือง จ.สมุทรปราการ (12 ตค 62) ชุดที่ 7 (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
<< Back Next >>