อัลบัมภาพที่ 8641    การตรวจนับ Stock สินค้า และระบบเงินสดย่อย ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดย ผู้ตรวจสอบ บริษัท เจ แอนด์ เจ จำกัด (15 กย 63)
อัลบัมภาพที่ 8599    การตรวจงบการเงิน ประจำปีการศึกษา 2562 โดย หจก. เจ แอนด์ เจ (24-31 สค 63)
<< Back Next >>