อัลบัมภาพที่ 8464    ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศ พนักงาน แม่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน (22 มิย 63)
อัลบัมภาพที่ 8444    ประมวลภาพ ทำความสะอาดห้องแยกโรค-Isolation Room (11 มิย 63)
<< Back Next >>