อัลบัมภาพที่ 8532    ประมวลภาพ iPSLE ฝ่ายวิชาการ (21 กค 63)
อัลบัมภาพที่ 8529    ประมวลภาพ การเรียนการสอน นอกห้องเรียน (21 กค 63)
<< Back Next >>