อัลบัมภาพที่ 1348    มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ ผู้ปกครองถึงแก่กรรม (22 พฤศจิกายน 2554)
อัลบัมภาพที่ 1198    งานธุรการ รับมอบรถตู้ใหม่ (26 กรกฎาคม 2554)
<< Back Next >>