อัลบัมภาพที่ 2494    บรรยากาศ การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556 (31 มีนาคม - 30 เมษายน 2557)
อัลบัมภาพที่ 2045    บรรยากาศ นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา Safari World (3 กรกฎาคม 2556)
<< Back Next >>