Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
  :: ฝ่ายกิจกรรม ปีการศึกษา 2560

:: เมนู
  หน้าโรงเรียน
  งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
  งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
  งานสุนทรียภาพ
  งานสัมพันธ์ชุมชน
  งานลูกเสือ
  งานรักษาดินแดน
  คณะกรรมการ
 

ประธานกรรมการ

มาสเตอร์  ภูมิชนะ    เกิดพงษ์
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
 
:: อัลบั้มภาพ
 
:: ปฏิทินฝ่าย
 
:: ปฏิทินกิจกรรม