ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลเรียนดีและรางวัลเชิดชูเกียรติ (วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2553)
(05/มิถุนายน/2553 ::
จาก งานส่งเสริมวิชาการ)      
กำหนดการ"โครงการส่งเสริมนักเรียนกลุ่มพิเศษ อัจฉริยภาพ" เริ่มแล้ววันที่ 9  มิถุนายน พ.ศ. 2552  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
(08/มิถุนายน/2552 ::
จาก งานส่งเสริมวิชาการ)      
กำหนดการเรียนพิเศษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 "โครงการส่งเสริมนักเรียนกลุ่มพิเศษ อัจฉริยภาพ" เริ่มแล้ว 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
(05/มิถุนายน/2552 ::
จาก งานส่งเสริมวิชาการ)