นโยบายการประหยัดพลังานของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
(02/พฤศจิกายน/2553 ::
จาก งานบริหารงานธุรการ)      
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2553
(23/เมษายน/2553 ::
จาก งานบริหารงานธุรการ)      
ประกาศผลการตัดสินโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2553
(30/กันยายน/2553 ::
จาก งานบริหารงานธุรการ)      
ขอเชิญคุณครูเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2553
(28/มิถุนายน/2553 ::
จาก งานบริหารงานธุรการ)      
ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
(28/มิถุนายน/2553 ::
จาก งานบริหารงานธุรการ)      
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่1/2553
(26/พฤษภาคม/2553 ::
จาก งานบริหารงานธุรการ)      
แจ้งงดเรียนพิเศษช่วงเย็นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553
(19/พฤษภาคม/2553 ::
จาก งานบริหารงานธุรการ)