ขอแสดงความยินดีและขอบใจนักเรียนในความวิริยะ อุตสาหะ
(26/สิงหาคม/2553 ::
จาก งานส่งเสริมวิชาการ)      
โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดคุณภาพระดับชาติ (Intensive Course) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 17
(03/สิงหาคม/2553 ::
จาก งานส่งเสริมวิชาการ)      
รับสมัครนักเรียนชมรมกอล์ฟเพิ่มเติม (ประถม+มัธยม) และร่วมพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553
(08/กรกฎาคม/2553 ::
จาก งานส่งเสริมวิชาการ)      
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลเรียนดีและรางวัลเชิดชูเกียรติ (วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2553)
(05/มิถุนายน/2553 ::
จาก งานส่งเสริมวิชาการ)      
รับสมัครนักเรียนเรียนกิจกรรมสอนเสริมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดีและวันเสาร์ (ภาคเรียนที่ 1/2553)
(25/พฤษภาคม/2553 ::
จาก งานส่งเสริมวิชาการ)      
รับสมัครนักเรียนเรียนกิจกรรมสอนเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดีและวันเสาร์ (ภาคเรียนที่ 1/2553)
(25/พฤษภาคม/2553 ::
จาก งานส่งเสริมวิชาการ)      
งานพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 16 (11 กุมภาพันธ์ 53)
(01/กุมภาพันธ์/2553 ::
จาก งานส่งเสริมวิชาการ)