กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS)
(08/สิงหาคม/2559 ::
จาก งานวิทยสนเทศ)      
ACSP เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 15
(08/กันยายน/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)      
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการ (กลุ่มสาระฯ)
(11/มิถุนายน/2559 ::
จาก งานส่งเสริมวิชาการ)      
โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดคุณภาพระดับชาติ (Intensive Course) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 17
(03/สิงหาคม/2553 ::
จาก งานส่งเสริมวิชาการ)      
ขอเชิญคุณครูดีเด่นเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 28  กรกฎาคม พ.ศ.2553
(24/กรกฎาคม/2553 ::
จาก งานสารบรรณ)      
แนะนำเวปไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
(13/กรกฎาคม/2553 ::
จาก งานห้องสมุด)      
รับสมัครนักเรียนชมรมกอล์ฟเพิ่มเติม (ประถม+มัธยม) และร่วมพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553
(08/กรกฎาคม/2553 ::
จาก งานส่งเสริมวิชาการ)