กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS)
(08/สิงหาคม/2559 ::
จาก งานวิทยสนเทศ)      
ACSP เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 15
(08/กันยายน/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)      
นโยบายการประหยัดพลังานของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
(02/พฤศจิกายน/2553 ::
จาก งานบริหารงานธุรการ)      
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการ (กลุ่มสาระฯ)
(11/มิถุนายน/2559 ::
จาก งานส่งเสริมวิชาการ)      
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2553
(17/ธันวาคม/2553 ::
จาก งานพัฒนาบุคลากร)      
ตารางสอบและการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร  ประจำปีการศึกษา 2553
(15/พฤศจิกายน/2553 ::
จาก งานสารบรรณ)      
ประกาศผลการตัดสินโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2553
(30/กันยายน/2553 ::
จาก งานบริหารงานธุรการ)