กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS) / ข่าว : 2.1.0 Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS)
 

ตารางการอบรม SWIS เบื้องต้น สำหรับครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2559 รอบ  16.40 – 18.00 น.  

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ลำไพ    ยิ่งสกุล
มาสเตอร์  อริญชย์    สงวนตระการกุล
มิส  พัชรินทร์    ทรัพย์สาร
มิส  วริศา    แก้วทอง
มิส  ณภัชชา    ไม้โคกสูง
มาสเตอร์  ธนกฤต    ศรีวัฒนา
มิส  ศศิธร    ขันแข็ง
มาสเตอร์  ชัยวัฒน์    คำมนตรี
มาสเตอร์  ปฐวี    ปัญจพงษ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
มิส  เอมอร    บัวภา (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2563)
มิส  ปิยธิดา    ดีล้อม
มาสเตอร์  ภาคิน    แจ้งกิจ
มิส  เบญจมาศ    สุขเจริญ
มิส  สุภาณี    นิลประไพ
มาสเตอร์  ธนาคม    ไอทา (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
มิส  ศิริขวัญ    พระวิสัตย์
มาสเตอร์  เฉลิมพล    วิภาตวรรณะ
มาสเตอร์  ชญานิน    งามล่อง
มาสเตอร์  รัตนวัทน์    เอี่ยมเอก
มาสเตอร์  เดิมพันธุ์    แพแสง
นาย  กฤตกร    ดวงแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561)

 
 • ปฏิทินกิจกรรม
 •     - กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS) (8 ส.ค. 2559)  มิส  ศิริขวัญ    พระวิสัตย์ ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 428 ครั้ง จาก งานวิทยสนเทศ

  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้