ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2553 / ข่าว : 2.1.0 Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2553
                 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการขอแสดงความยินดีกับ มิสเปรมฤดี กฤษเจริญ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
มิสวันทนา พรชัยเทพินทร์  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และมิสวราพร รสมนตรี ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2553
ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  เปรมฤดี    กฤษเจริญ
มิส  วันทนา    พรชัยเทพินทร์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
มิส  วราพร    รสมนตรี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS)
    - การเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
    - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สวนน้ำ west wonder นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
    - กิจกรรมทัศนศึกษา ณ. ฟาร์มจระเข้ จ.สมุทรปราการ ระดับประถมศึกษาปีที่2
    - กิจกรรมเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ จ.ระยอง
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  สุกัญญา    ศิริเลิศพรรณา (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 449 ครั้ง จาก งานพัฒนาบุคลากร
โครงการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบั�
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้