ตารางสอบและการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร  ประจำปีการศึกษา 2553 / ข่าว : 2.1.0 Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ตารางสอบและการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร  ประจำปีการศึกษา 2553
 ตารางสอบของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2553
ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  นวพล    แก้วภูมิแห่


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS)
    - การเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
    - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สวนน้ำ west wonder นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
    - กิจกรรมทัศนศึกษา ณ. ฟาร์มจระเข้ จ.สมุทรปราการ ระดับประถมศึกษาปีที่2
    - กิจกรรมเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ จ.ระยอง
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  เบญจวรรณ    ศรีวาลัย ผู้แจ้งข่าว
มิส  เบญจวรรณ    ศรีวาลัย ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 418 ครั้ง จาก งานสารบรรณ
งานสารบรรณ
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้