ประกาศผลการตัดสินโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2553 / ข่าว : 2.1.0 Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประกาศผลการตัดสินโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2553
 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้ส่ง โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้าร่วมประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีการศึกษา 2553 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
โดยผลการตัดสินการประกวดโครงการดังกล่าว โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้รับรางวัลที่ 3  คือได้รับโล่รางวัลจากสำนัก ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
ไฟล์แนบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS)
    - การเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
    - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สวนน้ำ west wonder นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
    - กิจกรรมทัศนศึกษา ณ. ฟาร์มจระเข้ จ.สมุทรปราการ ระดับประถมศึกษาปีที่2
    - กิจกรรมเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ จ.ระยอง
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  เบญจวรรณ    ศรีวาลัย ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 506 ครั้ง จาก งานบริหารงานธุรการ
งานสารบรรณ
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้