โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดคุณภาพระดับชาติ (Intensive Course) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 17 / ข่าว : 2.1.0 Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดคุณภาพระดับชาติ (Intensive Course) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 17
 เรื่อง  แจ้งโครงการ Intensive Course ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 17
เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ด้วยกระบวนการในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2553 ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติและวิธีการรับนักศึกษาตลอดจนเนื้อหาในการสอบ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และทันต่อ      การเปลี่ยนแปลง  ทางโรงเรียนและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จึงจัดโครงการ Intensive Course ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 17 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม – 24 กันยายน 2553 ในวันจันทร์-ศุกร์เรียนเวลา 08.30-16.30 น. และวันเสาร์เรียนเวลา 08.00-11.00 น. และดูตารางสอนได้จากเอกเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ไฟล์แนบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS)
    - การเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
    - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สวนน้ำ west wonder นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
    - กิจกรรมทัศนศึกษา ณ. ฟาร์มจระเข้ จ.สมุทรปราการ ระดับประถมศึกษาปีที่2
    - กิจกรรมเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ จ.ระยอง
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  สุรีรัตน์    เคย์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 413 ครั้ง จาก งานส่งเสริมวิชาการ
โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดคุณภา�
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้