แนะนำเวปไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ / ข่าว : 2.1.0 Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แนะนำเวปไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
 ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ขอแนะนำเวปไซต์ห้องสมุด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมของห้องสมุด
http://libraryacsp.siam2web.com/
มิส  ฐิติพร    จิตจำรูญ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 424 ครั้ง จาก งานห้องสมุด

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้