ขอเชิญคุณครูเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2553 / ข่าว : 2.1.0 Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเชิญคุณครูเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2553
 ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม  ครั้งที่ 1/2553 ในวันศุกร์ที่ 2  กรกฎาคม พ.ศ. 2553  เวลา 15.45 น. ณ ห้องประชุมมาลีนนท์  อาคารหลุยส์ มารี  จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยพร้อมเพรียงกัน
มิส  เบญจวรรณ    ศรีวาลัย ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 417 ครั้ง จาก งานบริหารงานธุรการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้