แจ้งงดเรียนพิเศษช่วงเย็นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 / ข่าว : 2.1.0 Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งงดเรียนพิเศษช่วงเย็นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553
 เรื่อง  แจ้งงดเรียนพิเศษช่วงเย็นในวันพุธที่ 19  พฤษภาคม  2553
            เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่อาศัยอยู่เขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล  ในขณะนี้ทางจังหวัดสมุทรปราการมีประกาศให้โรงเรียนในเขตสมุทรปราการหยุดเรียนครึ่งวันในวันพุธที่ 19  พฤษภาคม 2553 ดังนั้นทางโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจึงของดการเรียนพิเศษในวันดังกล่าว สำหรับการหยุดเรียนในครั้งต่อไปให้ผู้ปกครองติดตามการประกาศจากโรงเรียน หรือสื่อต่างๆ ต่อไป
          จึงเรียนมาเพื่อทราบ
มิส  เบญจวรรณ    ศรีวาลัย ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 425 ครั้ง จาก งานบริหารงานธุรการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้