เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2553 / ข่าว : 2.1.0 Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2553
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเปิดรับสมัครนักเรียน 2 ระดับชั้น (เพิ่มเติม ) ปีการศึกษา 2553 
1.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร MLP  และหลักสูตร EP ( เพิ่มเติม)
2.  นักเรียนระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร EP (เพิ่มเติม)
หลักฐานในการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป
2. สำเนาสูจิบัตร/สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาผลการเรียน
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้นำหนังสือรับรองความเป็นนักเรียน ประกอบการสมัคร
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้นำสำเนาผลการเรียน ปพ.1 ประกอบการสมัคร
4. เงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท
สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการสมัครได้ที่ห้องธุรการตารมวันและเวลาราชการ โทร.0-2384-7491-6


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS)
    - การเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
    - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สวนน้ำ west wonder นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
    - กิจกรรมทัศนศึกษา ณ. ฟาร์มจระเข้ จ.สมุทรปราการ ระดับประถมศึกษาปีที่2
    - กิจกรรมเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ จ.ระยอง
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  เบญจวรรณ    ศรีวาลัย ผู้แจ้งข่าว
มิส  เบญจวรรณ    ศรีวาลัย ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 414 ครั้ง จาก งานบริหารงานธุรการ
แผนงานจำหน่ายใบสมัครนักเรียนเข้าร�
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้