Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ประมวลภาพบรรยากาศ การเข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ.ค่ายภูริทัศน์ แคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (4-6 ก.พ 62) ชุดที่ 7
เอกสาร : 274.jpg


โดย: มาสเตอร์  พรณุพงษ์    กิตติตันตยานนท์
งาน:
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 4

อ่าน 170 ครั้ง


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้