Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

กินมันฝรั่งมาก เสี่ยงความดัน

ใครชอบกินมันฝรั่งฟังทางนี้ วารสาร The BMJ ตีพิมพ์งานวิจัยของสหรัฐอเมริกา ว่าการกินมันฝรั่งมากๆ ไม่ว่าจะเอาไปอบ ต้ม บด หรือทำเป็นเฟรนช์ฟราย ล้วนสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยง ที่จะพัฒนาไปเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้

นักวิจัยจาก Brigham and Women's Hospital และ Harvard Medical ติดตามพฤติกรรมของชายหญิงจำนวนกว่า 187,000 คน จากการศึกษาชิ้นใหญ่ของสหรัฐอเมริกา 3 ชิ้น เป็นเวลากว่า 20 ปี ประเมินจากแบบสอบถามในเรื่องการกินอาหาร และกินมันฝรั่งว่าบ่อยแค่ไหน ผลการประเมินพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นโรคความดันโลหิตสูง จากการพิเคราะห์โรคโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

เมื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงตัวอื่นๆ พบว่าการกินมันฝรั่งอบ ต้ม หรือบด สัปดาห์ละ 4 ส่วนหรือมากกว่านั้น มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้อยกว่า 1 ส่วนต่อเดือน การวิจัยพบผลเช่นนี้ในผู้หญิง แต่ไม่พบในผู้ชาย

ทางที่ดีหันมากินผัก เพราะไม่มีแป้งหรือคาร์โบไฮเดรต เช่น บรอกโคลี 1 ส่วน แทนมันต้ม มันอบ หรือมันบด 1 ส่วน ก็สามารถลดความเสี่ยงต่อโรคนี้ได้แล้ว


สสส.


โดย: มิส  เบญจมาศ    สุขเจริญ
งาน: งานโภชนาการ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 266 ครั้ง


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้